Le Quoc Thanh
2010
Mixed media on foamex
115 x 108 cm
Diptych

Landscape? #1 (Hình như là phong cảnh #1)