Le Quoc Thanh
2009
Mixed media on canvas
65 x 75 cm; 65 x 75 cm
Diptych

Permanent obsession – the tail and the head (Ám ảnh thường trực – cái đuôi và cái đầu)