Le Quoc Thanh
2010
Mixed media on canvas
135 x 105 cm

Unpeaceful Sunday mornings #1 (Những sáng chủ nhật không bình yên #1)