Le Quoc Thanh
2011
Mixed media on canvas
118 x 118 cm

Where we are? (Chúng ta đang ở đâu?)