Le Quoc Thanh
2014
Mixed media on canvas
160 x 150 cm

Be it, naturally! (U’, cú tur nhiên nhu thé!)