Le Quoc Thanh
2014
Mixed media on canvas
67 x 87 cm

Excerpt from a Heaven I (Trích đoạn một thiên đàng I)